Plant-a-Tree

Med projektet Plant-a-Tree planteras ett nytt träd för 75kr!

Hjälp till Du också att skapa fler träd!

De träd som vi planterar är av arterna:  Björk, Asp, Tall, Gran, Hägg, Rönn , Lönn.  

Stort tack för Din insats! <3

Trädhälsningar från Löfstrandhs  >>>